• Kastračná akcia Sečovce

  Kastračná akcia Sečovce

 • Kastračná akcia Žiar nad Hronom

  Kastračná akcia Žiar nad Hronom

 • Kastračná akcia Sečovce

  Kastračná akcia Sečovce

 • Kastračná akcia Smižany

  Kastračná akcia Smižany

 • Kastračná akcia Sečovce

  Kastračná akcia Sečovce

 • Kastračná akcia Liptovský Mikuláš

  Kastračná akcia Liptovský Mikuláš

 • Kastračná akcia Sečovce

  Kastračná akcia Sečovce

 • Kastračná akcia Liptovský Mikuláš

  Kastračná akcia Liptovský Mikuláš

 • Kastračná akcia Trebišov

  Kastračná akcia Trebišov

Cieľom programu je zastaviť populačný rast nechcených spoločenských zvierat a tým sa v budúcnosti vyhnúť vznikaniu ďalších karanténnych zariadení, ktoré otázku nechcených zvierat riešia nehumánnym zabíjaním.
Štatisticky sa jedná o tisíce novonarodených psov a mačiek a tisíce ročne utopených, vyhodených zastrelených, či utratených v karanténnych zariadeniach.

Diana