Dokumenty na stiahnutie

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

 • Manuál pre dočaskára – v manuáli sa nachádzajú všetky dôležité inštrukcie
 • Zmluva o dočasnej opatere – zmluva medzi dočaskárom a OZ – inštrukcie v manuáli (možnosť vyplniť údaje v PC a následne vytlačiť a poslať jeden originál poštou na nižšie uvedenú adresu, alebo poslať mailom.)
 • Adopčná zmluva s protokolom – zmluva medzi novým majiteľom a OZ (možnosť vyplniť údaje v PC a následne vytlačiť a poslať jeden originál poštou na nižšie uvedenú adresu, alebo poslať mailom.)

ADRESA NA ZASIELANIE ADOPČNÝCH ZMLÚV A PÍSOMNOSTÍ

!POZOR ZMENA! NOVÁ ADRESA!

ZZPZ
Pražská 11
949 01 Nitra

!PROSÍME ABY STE PÍSOMNOSTI NEZASIELALI DOPORUČENE!

BANKOVÉ SPOJENIE

 • Transparentný účet
  5045910916/0900
  IBAN: SK37 0900 0000 0050 4591 0916
  SWIFT: GIBASKBX
  Určený na financovanie kastračného programu
 • Účet združenia
  3031887453/0200
  IBAN: SK85 0200 0000 0030 3188 7453
  SWIFT: SUBASKBX
  Určený na financovanie združenia
 • Český účet
  3546806309/0800
  Určený na financovanie kastračného programu – pre obyvateľov ČR
 • PayPal
  predseda@zzpz.sk

 

//Aktualizované 9.6.2016 15:06//