Centrum pre týrané, zranené a hendikepované zvieratá

Ciele projektu
  1. Vytvorenie špecializovaného schváleného zariadenia (Centra) pre umiestnenie zvierat z rómskych osád, ktorých zdravotný stav, či spôsob držania, nedovoľuje vrámci plošných kastračných akcii v týchto osadách ich kastráciu a návrat do pôvodného prostredia
  2. Vytvorenie miesta pre zvieratá držané majiteľom v nevyhovujúcich podmienkach v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti, ktoré spôsobili zvieraťu vážnu fyzickú ujmu, na základe ktorej je nutné ich odobratie a umiestnenie v zariadení vyhovujúcom ich zdravotnému stavu.
  3. Možnosti umiestnenia túlavých zvierat z územia Slovenska, ktoré útulky v mieste ich nálezu nie sú schopné prijať z dôvodu nedostatočných podmienok pre ne, napr.zranené, choré, podvyživené a inak postihnuté zvieratá, ktoré potrebujú ustajnenie vo vykurovanom zariadení, izoláciu, špeciálne veterinárne zákroky a liečbu.
Opis projektu

Dlhodobý stav premnožených zvierat na Slovensku, ktorých množstvo nie je možné umiestniť do adekvátnych domovov, schopných poskytnúť im vrámci zákona o veterinárnej starostlivosti dostatočnú opateru, bol vrámci nášho združenia Združenie za práva zvierat o.z. spustený plošný kastračný program vo vybraných rómskych osadách,kde je koncentrácia premnožených zvierat najviac alarmujúca. Projekt s názvom Československý kastračný program zvláda ročne uskutočniť priemerne 4 veľké kastračné akcie. Počas jednej akcie sa vykastruje zhruba 100 súk, ktoré sú schopné vrhnúť dvakrát ročne priemerne 6 mláďat. To je iba pri obyčajnom odhade možný nárast populácie túlavých zvierat o zhruba 1200 psov v jednej lokalite (tj.jedna veľká, alebo 2-3 menšie susediace osady). Rovnako sa kastrácia týka aj mačiek, avšak v daných lokalitách v oveľa menšom rozsahu, preto sa prioritne zameriavame na psy. Je samozrejmé, že časť týchto narodených zvierat sa nedožije vzhľadom na životné podmienky dospelosti, avšak úbytok čiastočne vyrovná prísun nechcených šteniat a vyhodených psov z iných lokalít (mimo rómskych osád). V štátoch ako Rakúsku, Nemecko, či Švajčiarsko, je kastrácia psov a mačiek bez preukazu pôvodu samozrejmosťou a nežiadúce množenie výnimkou. U nás je kastrácia výnimkou a nežiadúce množenie samozrejmosťou. Z tohto dôvodu je dlhodobo nereálne zamedziť pohybu túlavých zvierat na území Slovenska, rovnako aj umiestnenie týchto zvierat do schválených zariadení, pretože Slovensko kapacitne nie je schopné tieto zvieratá následne umiestniť v danom počet do rodín, dokonca ani s pomocou krajín, kde kastrácia je samozrejmosťou. Preto jediným riešením je plošná kastrácia vo vybraných lokalitách, avšak pri každej jednej kastračnej akcii nie je možné všetky zvieratá kastrovať a vrátiť do danej lokality. Zvieretá, ktorých zdravotný stav, či spôsob držania, nedovoľuje vrámci plošných kastračných akcii v týchto osadách ich kastráciu a návrat do pôvodného prostredia, je nutné umiestniť do schváleného zariadenia s vhodnými podmienkami pre ne. Inak by sa tieto zvieratá naďalej rozmnožovali a samotná akcia by sa stala neefektívnou. Vzhľadom na preplnenosť a provizórne fungovanie útulkov na Slovensku je nereálne nárazové umiestnenie takýchto zvierat do existujúcich zariadení.

Veľkým problémom je, ak je Zákon o veterinárnej starostlivsti porušovaný natoľko, že majiteľ spôsobil zvieraťu vážnu fyzickú ujmu, na základe ktorej je nutné jeho odobratie a umiestnenie v zariadení vyhovujúcom jeho zdravotnému stavu.

Ďalším ukazovateľom kritickej situácie túlavých zvierat na Slovensku je fakt, že aj zvieratá, ktorých majitelia držia v nevyhovujúcich podmienkach a nedodržujú Zákon o veterinárnej starostlivosti, často nemajú byť Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou kam umiestnené po odobratí. Preto sa žiaľ často udeľujú iba nariadenia na zlepšenie podmienok chovu, ale odoberá sa len malé množstvo zvierat, podľa voľných kapacít karanténnych staníc a útulkov v dosahu. Veľkým problémom je, ak je Zákon o veterinárnej starostlivsti porušovaný natoľko, že majiteľ spôsobil zvieraťu vážnu fyzickú ujmu, na základe ktorej je nutné jeho odobratie a umiestnenie v zariadení vyhovujúcom jeho zdravotnému stavu. Tj.znovu sa opakujúce podmienky pre choré a zranené zvieratá. Mnoho útulkov nie je schopných zabezpečiť dostatočné podmienky pre takéto zvieratá, ich odobranie však je nutné okamžite. Takýmto zvieratám je takisto možno poskytnúť umiestnenie v Centre. To sa týka aj zvierat v rovnakom stave, ktoré nie sú odobraté Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, ale sú túlavé, vyhodené, nahlásené najbližšiemu zariadeniu, ktoré nemá pre ich príjem dostatočné podmienky, no nie je možno ho odmietnuť ani odložiť, vzhľadom na stav zvieraťa.

Priebeh prác
kliknite na text pre zobrazenie fotografií
Pomôcť so zakúpením stavebného materiálu
kliknite na text pre nákup stavebného materiálu