O kastračnom programe

O PROGRAME

Československý kastračný program vznikol pre nesporne zlý stav túlavých zvierat v našej krajine. Slovensko už dlhodobo bojuje s problémom nekontrolovaného množenia nielen túlavých zvierat, ale aj psov a mačiek, ktorých majitelia sú nezodpovední a nedbajú na prevenciu nechcených gravidít. Na niektorých miestach Slovenska je situácia viac ako zlá – čerstvo narodené mačatá a šteňatá sú nehumánne usmrcované, prípadne ponechané svojmu osudu v nevyhovujúcich podmienkach. Tie, ktoré sa dožijú pohlavnej dospelosti, sa následne rozmnožujú a počty zvierat preto neustále rastú. Karanténne stanice a útulky nie sú schopné tomuto neprestávajúcemu prílevu zvierat čeliť kapacitne, ani finančne.

Riešenie tohto problému je dlhodobé . Veľa obcí spolupracuje s odchytovými službami. Bohužiaľ, táto radikálna forma nezlepší stav premnožených zvierat v budúcnosti. Je to len veľmi krátkodobé zníženie počtu psov a mačiek. Účinný spôsob spočíva na jednej strane v osvete obyvateľstva, aby zbytočne nemnožili svoje zvieratá a nechávali ich kastrovať. Druhou časťou sú plošné kastrácie vo vytipovaných lokalitách – v osadách.

AKO PREBIEHA KASTRAČNÁ AKCIA

Na podnet obce sa skupina našich dobrovoľníkov vyberie do danej osady, kde sa zvieratá odchytávajú a následne sú naším tímom veterinárov kastrované. Zvieratá sú ošetrené a na noc uložené a sledované. Na druhý deň sú vypustené.Zároveň sa odoberajú nechcené šteňatá a mačatá a zvieratá v zlom zdravotnom stave, pre ktoré sa hľadá umiestnenie v nových domovoch a dočasných opaterách.

Hromadná kastrácia v osadách má viacero výhod

  1. Znemožnenie ďalšieho množenia zvierat a tým redukcia ich budúceho počtu. U feniek a mačiek sú nesporné zdravotné výhody.
  2. Zníženie rizika zápalov a nádorov mliečnej žľazy aj maternice, tým skvalitnenie života feny bez nechcený mláďat.
  3. Samci sú po kastrácii pokojnejší, znižuje sa ich agresivita, čím sa zlepší aj život občanov, ktorí neraz majú obavy z pouličných zvierat.

V súčasnosti je nemožné trvalo eliminovať túlavé zvieratá v našej krajine, preto by sme sa mali snažiť udržať ich populáciu zdravú, čím sa zabráni nákaze u ľudí, nekonfliktnú, čím zabránime útokom na ľudí a kontrolovať ich množenie.

ČO MÁME ZA SEBOU

Krížová Ves
Kastrácia: 50 psov a súk
30 odobratých šteniat a dospelých
Náklady: 2 500 €

Rožňava
Kastrácia: 63 psov a súk
26 odobratých šteniat a dospelých
Náklady: 2 900 €

Krásnohorské podhradie
Kastrácia: 75 psov a súk, 28 mačiek a kocúrov
50 odobratých šteniat a dospelých (psov), 25 mačiat a dospelých (mačiek)
3 zvieratá uspané pre akútne zlý zdravotný stav
Náklady: 5 000 €

Žiar nad Hronom
Kastrácia: 41 psov a súk, mačiek a kocúrov
34 odobratých zvierat
Počas kastrácií sa vykastrovalo 12 zvierat pre miestny útulok
Náklady: 2 500 €

Trebišov
Kastrácia: 137 súk / 3 psov / 4 mačiek
109 odobratých

Smižany
Kastrácia: 58 súk / 10 psov / 6 mačiek / 1 kocúr
57 odobratých

Sečovce
Kastrácia (121): 90 súk / 16 psov / 13 mačiek / 1 kocúr (+ ďalšie v dočasných opaterách)
Odobratých (151): 22 dospelých psov / 26 mačiek / 103 šteniat

Liptovský Mikuláš / Važec
Kastrácia (100): 89 psov (50 osady, 22 útulok LM, 17 útulok Poprad) – útulky si hradia svoje kastrácie / (osady: 28 feniek, 22 psov) / 8 mačiek / 3 kocúri
Odobratých (39): 8 dospelých psov / 23 šteniat / 8 mačiek

PREČO ČESKOSLOVENSKÝ?

Združenie za práva zvierat vzhľadom na situáciu na Slovensku a doposiaľ nevyriešený problém týraných, nechcených a utrácaných zvierat sa rozhodlo spustiť projekt československého kastračného programu. Prečo československého ? Na túto myšlienku nás priviedli okrem faktov, že situácia v ČR nie je oveľa lepšia ako v SR aj hromadné vývozy psov zo SR do ČR, kde sa českí susedia sťažujú (podotýkame právom), že adopcia našich psov/mačiek u nich nie je riešením a ich útulky sa teraz rovnako zapĺňajú. Rozhodli sme sa hľadať spojencov ako na Slovensku, tak v Česku a riešiť situáciu oboch zemí, kde nebude žiadne -,,naše psy, vaše psy,,.