Martina Čierna

Dobrovoľníčka a zástupkyňa predsedníčky pre kastračné akcie.

  • Position:
    Dobrovoľník