2% Z DANÍ

Aktualizované 23.1.2023

POSTUP

Väčšina z nás musí platiť dane a teraz máme možnosť 2% zo sumy dane, ktorú musíme zaplatiť štátu, venovať na pomoc psíkom a mačičkám. Tu sú informácie, ktoré potrebujete na poukázanie 2 % z daní.

Naše identifikačné údaje:
Združenie za práva zvierat
Budyšínska 10/A
831 03 Bratislava
IČO: 422 62 640
SID: NEMÁME
Právna forma: Občianske združenie

ZAMESTNANEC POUŽÍVA POVINNE – VYHLÁSENIE (STIAHNUŤ) A POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (STIAHNUŤ)

PRÁVNICKÁ OSOBA POUŽÍVA FORMULÁR, KTORÝ VYPLNÍTE KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ.

PROSÍME, ABY STE NÁM TLAČIVÁ NEPOSIELALI, NA DAŇOVÝ ÚRAD ICH MUSÍTE DORUČIŤ VY

Nižšie uvádzame postup v závislosti od vzťahu k Daňovému úradu

ZAMESTNANEC
Postup krokov na pokázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

 1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň!
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
  3. Pozorne si prečítajte a vyplňte celé Vyhlásenie, spolu so sumou, ktorá vám vyšla. Do kolónky ROK sa píše 2022.
  4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

FYZICKÁ OSOBA (Podnikateľ, Živnostník)
Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2023:

 1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.
  2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.

PRÁVNICKÁ OSOBA
Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2023:

Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30€.
Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa

 1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
  B. Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel , tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.