Zdieľajte odkaz

2% z daní

Väčšina z nás musí platiť dane a teraz máme možnosť 2% zo sumy dane, ktorú musíme zaplatiť štátu, venovať na pomoc psíkom a mačičkám. Tu sú informácie, ktoré potrebujete na poukázanie 2 % z daní.

Postupy

V závislosti od vzťahu k Daňovému úradu

Naše identifikačné údaje:

Združenie za práva zvierat
Budyšínska 10/A
831 03 Bratislava

IČO:422 62 640
SID:NEMÁME
Právna forma:Občianske združenie

Prosíme, aby ste nám tlačivá neposielali.
Na daňový úrad ich musíte doručIť vy
.

Pre zamestnancov

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2024:

  1. Do 15.02.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 EUR
  4. Stiahnite si tlačivo Vyhlásenie (kde sú predvyplnené naše údaje), doplňte potrebné údaje
  5. Obe tieto tlačivá je potrebné doručiť na Váš píslušný daňový úrad do 30.4.2024

    V žiadnom prípade neposielajte tieto tlačivá ku nám!

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.

Pre Fyzické osoby (podnikateľov, živnostníkov)

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2024:

  1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.
  2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 30.4.2024) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.

Pre právnícke osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2024:

  1. Požiadajte svojho účtovníka vo firme o poukázanie 2% z daní pre našu organizáciu. On už bude vedieť čo má robiť 🙂

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.

Kastračný program

Československý kastračný program vznikol pre nesporne zlý stav túlavých zvierat v našej krajine. Slovensko už dlhodobo bojuje s problémom nekontrolovaného množenia nielen túlavých zvierat, ale aj psov a mačiek, ktorých majitelia sú nezodpovední a nedbajú na prevenciu nechcených gravidít.