Kontakt

SÍDLO ZDRUŽENIA A ÚDAJE O ZDRUŽENÍ

Združenie za práva zvierat
Budyšínska 10/A
831 03 Bratislava
IČO: 42262640

Kontakt pre médiá
Diana Truchlíková – 0918 325 228

ADRESA NA ZASIELANIE ADOPČNÝCH ZMLÚV A PÍSOMNOSTÍ

!POZOR ZMENA! NOVÁ ADRESA!

ZZPZ
Pražská 11
949 01 Nitra

!PROSÍME ABY STE PÍSOMNOSTI NEZASIELALI DOPORUČENE!

BANKOVÉ SPOJENIE

Transparentný účet
5045910916/0900
IBAN: SK37 0900 0000 0050 4591 0916
SWIFT: GIBASKBX
Určený na financovanie kastračného programu

Účet združenia
3031887453/0200
IBAN: SK85 0200 0000 0030 3188 7453
SWIFT: SUBASKBX
Určený na financovanie združenia

Český účet
3546806309/0800
Určený na financovanie kastračného programu – pre obyvateľov ČR

PayPal
predseda@zzpz.sk

 

KONTAKT

Prosíme, aby ste nás kontaktovali cez správy na našej Facebook stránke.

PARTNERI

Slovenská aliancia ochrancov zvierat

Veterinárna klinika Vet-centrum Nitra