Verejná zbierka

Uvedená verejná zbierka už bola ukončená. Údaje o zbierke budú zverejnené do 28.5.2019

Názov zbierky:
Československý kastračný program – výstavba centra pre týrané, zranené a hendikepované zvieratá

Organizátor:
Združenie za práva zvierat
IČO: 42262640
Budyšínska 10/A
Bratislava – Nové Mesto

Číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok:
OU-BA-OVVS1-2017/055091

Registrové číslo zbierky:
101-2017-055091

Dátum konania:
27.05.2017 – 28.05.2017

Miesto konania:
Priestory dostihovej dráhy (závodisko) na Starohájskej 29 v mestskej časti Bratislava – Petržalka

Hrubý výnos zbierky:
222,51 EUR

Čistý výnos zbierky:
222,51 EUR (na zbierku neboli vynaložené žiadne náklady z vyzbieraných fin. prostriedkov

Zápisnica z otvárania pokladničky

Doklad o vložení fin. prostriedkov na samostatne vedený účet

Predbežná správa

Záverečná správa