Zdieľajte odkaz

Verejná zbierka

Československý kastračný program – výstavba centra pre týrané, zranené a hendikepované zvieratá

Organizátor:Združenie za práva zvierat
IČO:422 62 640
Adresa:Budyšínska 10/A
Bratislava – Nové Mesto
831 03 Slovenská republika
Číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok:

OU-BA-OVVS1-2017/055091

Registrové číslo zbierky:422 62 640
Dátum konania:27.05.2017 – 28.05.2017
Miesto konania:Priestory dostihovej dráhy (závodisko)
Starohájskej 29
Bratislava – Petržalka
851 02 Slovenská republika
Hrubý výnos zbierky:222,51 EUR
Čistý výnos zbierky:222,51 EUR
(na zbierku neboli vynaložené žiadne náklady z vyzbieraných fin. prostriedkov)

Uvedená verejná zbierka už bola ukončená.
Údaje o zbierke budú zverejnené do 28.5.2019

Zápisnica z otvárania pokladničky
Doklad o vložení fin. prostriedkov na samostatne vedený účet
Predbežná správa
Záverečná správa