Zdieľajte odkaz

Centrum pre týrané, zranené a hendikepované zvieratá

Je to prvý vlastný „útulok“, ktorý sme začali budovať v roku 2018 úplne od nuly. Toto Centrum je zároveň karanténna stanica, vďaka čomu môžeme prijímať a dať šancu zvieratám z čisto infekčných lokalít – osady, množiarne a pod.

Za tie roky našim Centrom prešlo množstvo zvierat z takýchto lokalít, ale aj z iných organizácií a útulkov, či jednotlivých prípadov týrania. Našim cieľom bolo vybudovať priestory, v ktorých môžu dostať šancu na život zvieratá, aké potrebujú špeciálnu starostlivosť a v bežných útulkoch im ju nedokážu poskytnúť. Ide nielen o zvieratá týrané, ale aj staré, choré, zranené, vyžadujúce dlhodobú liečbu a rekonvalescenciu.

Pozrite sa, ako naše budovanie pokročilo v priebehu rokov a aké podmienky sa nám spoločne pre tieto často „odpísané“ zvieratá podarilo vytvoriť.

Ciele projektu

1

Vytvorenie špecializovaného schváleného zariadenia (Centra) pre umiestnenie zvierat z rómskych osád, ktorých zdravotný stav, či spôsob držania, nedovoľuje vrámci plošných kastračných akcii v týchto osadách ich kastráciu a návrat do pôvodného prostredia

2

Vytvorenie miesta pre zvieratá držané majiteľom v nevyhovujúcich podmienkach v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti, ktoré spôsobili zvieraťu vážnu fyzickú ujmu, na základe ktorej je nutné ich odobratie a umiestnenie v zariadení vyhovujúcom ich zdravotnému stavu.

3

Možnosti umiestnenia túlavých zvierat z územia Slovenska, ktoré útulky v mieste ich nálezu nie sú schopné prijať z dôvodu nedostatočných podmienok pre ne, napr.zranené, choré, podvyživené a inak postihnuté zvieratá, ktoré potrebujú ustajnenie vo vykurovanom zariadení, izoláciu, špeciálne veterinárne zákroky a liečbu.

Opis projektu

Dlhodobý stav premnožených zvierat na Slovensku, ktorých množstvo nie je možné umiestniť do adekvátnych domovov, schopných poskytnúť im vrámci zákona o veterinárnej starostlivosti dostatočnú opateru, bol vrámci nášho združenia Združenie za práva zvierat o.z. spustený plošný kastračný program vo vybraných rómskych osadách,kde je koncentrácia premnožených zvierat najviac alarmujúca. Projekt s názvom Československý kastračný program zvláda ročne uskutočniť priemerne 4 veľké kastračné akcie. Počas jednej akcie sa vykastruje zhruba 100 súk, ktoré sú schopné vrhnúť dvakrát ročne priemerne 6 mláďat.

To je iba pri obyčajnom odhade možný nárast populácie túlavých zvierat o zhruba 1200 psov v jednej lokalite (tj.jedna veľká, alebo 2-3 menšie susediace osady). Rovnako sa kastrácia týka aj mačiek, avšak v daných lokalitách v oveľa menšom rozsahu, preto sa prioritne zameriavame na psy. Je samozrejmé, že časť týchto narodených zvierat sa nedožije vzhľadom na životné podmienky dospelosti, avšak úbytok čiastočne vyrovná prísun nechcených šteniat a vyhodených psov z iných lokalít (mimo rómskych osád). V štátoch ako Rakúsku, Nemecko, či Švajčiarsko, je kastrácia psov a mačiek bez preukazu pôvodu samozrejmosťou a nežiadúce množenie výnimkou. U nás je kastrácia výnimkou a nežiadúce množenie samozrejmosťou.

Z tohto dôvodu je dlhodobo nereálne zamedziť pohybu túlavých zvierat na území Slovenska, rovnako aj umiestnenie týchto zvierat do schválených zariadení, pretože Slovensko kapacitne nie je schopné tieto zvieratá následne umiestniť v danom počet do rodín, dokonca ani s pomocou krajín, kde kastrácia je samozrejmosťou.

Preto jediným riešením je plošná kastrácia vo vybraných lokalitách, avšak pri každej jednej kastračnej akcii nie je možné všetky zvieratá kastrovať a vrátiť do danej lokality. Zvieretá, ktorých zdravotný stav, či spôsob držania, nedovoľuje vrámci plošných kastračných akcii v týchto osadách ich kastráciu a návrat do pôvodného prostredia, je nutné umiestniť do schváleného zariadenia s vhodnými podmienkami pre ne. Inak by sa tieto zvieratá naďalej rozmnožovali a samotná akcia by sa stala neefektívnou. Vzhľadom na preplnenosť a provizórne fungovanie útulkov na Slovensku je nereálne nárazové umiestnenie takýchto zvierat do existujúcich zariadení.

V súčasnosti je nemožné trvalo eliminovať túlavé zvieratá v našej krajine, preto by sme sa mali snažiť udržať ich populáciu zdravú, čím sa zabráni nákaze u ľudí, nekonfliktnú, čím zabránime útokom na ľudí a kontrolovať ich množenie.

Veľkým problémom je, ak je Zákon o veterinárnej starostlivsti porušovaný natoľko, že majiteľ spôsobil zvieraťu vážnu fyzickú ujmu, na základe ktorej je nutné jeho odobratie a umiestnenie v zariadení vyhovujúcom jeho zdravotnému stavu.

Ďalším ukazovateľom kritickej situácie túlavých zvierat na Slovensku je fakt, že aj zvieratá, ktorých majitelia držia v nevyhovujúcich podmienkach a nedodržujú Zákon o veterinárnej starostlivosti, často nemajú byť Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou kam umiestnené po odobratí. Preto sa žiaľ často udeľujú iba nariadenia na zlepšenie podmienok chovu, ale odoberá sa len malé množstvo zvierat, podľa voľných kapacít karanténnych staníc a útulkov v dosahu. Veľkým problémom je, ak je Zákon o veterinárnej starostlivsti porušovaný natoľko, že majiteľ spôsobil zvieraťu vážnu fyzickú ujmu, na základe ktorej je nutné jeho odobratie a umiestnenie v zariadení vyhovujúcom jeho zdravotnému stavu.

Tj.znovu sa opakujúce podmienky pre choré a zranené zvieratá. Mnoho útulkov nie je schopných zabezpečiť dostatočné podmienky pre takéto zvieratá, ich odobranie však je nutné okamžite. Takýmto zvieratám je takisto možno poskytnúť umiestnenie v Centre. To sa týka aj zvierat v rovnakom stave, ktoré nie sú odobraté Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, ale sú túlavé, vyhodené, nahlásené najbližšiemu zariadeniu, ktoré nemá pre ich príjem dostatočné podmienky, no nie je možno ho odmietnuť ani odložiť, vzhľadom na stav zvieraťa.