Zdieľajte odkaz

Kastračný program

Československý kastračný program vznikol pre nesporne zlý stav túlavých zvierat v našej krajine. Slovensko už dlhodobo bojuje s problémom nekontrolovaného množenia nielen túlavých zvierat, ale aj psov a mačiek, ktorých majitelia sú nezodpovední a nedbajú na prevenciu nechcených gravidít.

O kastračnom programe

Na niektorých miestach Slovenska je situácia viac ako zlá – čerstvo narodené mačatá a šteňatá sú nehumánne usmrcované, prípadne ponechané svojmu osudu v nevyhovujúcich podmienkach. Tie, ktoré sa dožijú pohlavnej dospelosti, sa následne rozmnožujú a počty zvierat preto neustále rastú. Karanténne stanice a útulky nie sú schopné tomuto neprestávajúcemu prílevu zvierat čeliť kapacitne, ani finančne.

Riešenie tohto problému je dlhodobé . Veľa obcí spolupracuje s odchytovými službami. Bohužiaľ, táto radikálna forma nezlepší stav premnožených zvierat v budúcnosti. Je to len veľmi krátkodobé zníženie počtu psov a mačiek. Účinný spôsob spočíva na jednej strane v osvete obyvateľstva, aby zbytočne nemnožili svoje zvieratá a nechávali ich kastrovať. Druhou časťou sú plošné kastrácie vo vytipovaných lokalitách – v osadách.

Ako prebieha kastračná akcia

Na podnet obce sa skupina našich dobrovoľníkov vyberie do danej osady, kde sa zvieratá odchytávajú a následne sú naším tímom veterinárov kastrované. Zvieratá sú ošetrené a na noc uložené a sledované. Na druhý deň sú vypustené. Zároveň sa odoberajú nechcené šteňatá a mačatá a zvieratá v zlom zdravotnom stave, pre ktoré sa hľadá umiestnenie v nových domovoch a dočasných opaterách.

V súčasnosti je nemožné trvalo eliminovať túlavé zvieratá v našej krajine, preto by sme sa mali snažiť udržať ich populáciu zdravú, čím sa zabráni nákaze u ľudí, nekonfliktnú, čím zabránime útokom na ľudí a kontrolovať ich množenie.

Hromadná kastrácia v osadách má viacero výhod

1

Znemožnenie ďalšieho množenia zvierat a tým redukcia ich budúceho počtu. U feniek a mačiek sú nesporné zdravotné výhody.

2

Zníženie rizika zápalov a nádorov mliečnej žľazy aj maternice, tým skvalitnenie života feny bez nechcený mláďat.

3

Samci sú po kastrácii pokojnejší, znižuje sa ich agresivita, čím sa zlepší aj život občanov, ktorí neraz majú obavy z pouličných zvierat.

Videá z našej činnosti

Prečo československý?

Združenie za práva zvierat vzhľadom na situáciu na Slovensku a doposiaľ nevyriešený problém týraných, nechcených a utrácaných zvierat sa rozhodlo spustiť projekt československého kastračného programu. Prečo československého?

Na túto myšlienku nás priviedli okrem faktov, že situácia v ČR nie je oveľa lepšia ako v SR aj hromadné vývozy psov zo SR do ČR, kde sa českí susedia sťažujú (podotýkame právom), že adopcia našich psov/mačiek u nich nie je riešením a ich útulky sa teraz rovnako zapĺňajú. Rozhodli sme sa hľadať spojencov ako na Slovensku, tak v Česku a riešiť situáciu oboch zemí, kde nebude žiadne -”naše psy, vaše psy”.

Informácie pre mestá a obce

Rozhodli ste sa riešiť neustále problémy s túlavými zvieratami aj vo vašej obci? Toto je jedinečná možnosť ako ich vyriešiť aj s dlhodobým efektom. Väčšinu práce za vás uskutoční náš tím dobrovoľníkov.

Všetky potrebné informácie vám radi poskytneme a taktiež sa s vami po dohode radi stretneme. Ak nie ste ľahostajní k situácií vo vašej obci, kontaktujte nás.

Zo strany obce sú potrebné nasledovné kroky:

1

Zabezpečiť miestnosť na vykonanie kastrácií

Bezpodmienečne s prístupom k vode a elektrickej energie.

2

Zabezpečiť druhú miestnosť pre zvieratá po operácií

Zde sa budú zotavovať do nasledujúceho dňa.

3

Pokrytie častí nákladov za vykonané kastrácie

Sumu, ktorú je schopná obec vyčleniť.

4

Po skončení akcie zabezpečiť vývoz odpadu

Velit nulla urna morbi et egestas viverra massa. Vitae ullamcorper tristique.